Dex van Fessem is de eerste kinderburgemeester van Bergen op Zoom

jul 01 , 9:33 Nieuws
kinderburgemeester dex van fessem 2 edited
Dex van Fessem is de eerste kinderburgemeester van Bergen op Zoom. Leerlingen uit de gemeente hadden een aantal weken de tijd om zich aan te melden als kandidaat. Na een eerste selectieronde bleven vijf kandidaten over waaruit vrijdagochtend een definitieve keuze is gemaakt. De kinderburgemeester wordt tijdens een raadsvergadering in september geïnstalleerd en zal burgemeester Mulder daarna gaan ondersteunen in haar taken. Ook de winnaar van de ontwerpwedstrijd voor de kinder-ambtsketen werd bekendgemaakt: Ollie Warmoeskerken tekende het winnende ontwerp.
Een jury bestaande uit een afvaardiging van de gemeenteraad, de jeugdraad, de griffie en de ambtelijke organisatie heeft alle aanmeldingen zorgvuldig bekeken en beoordeeld tijdens een juryberaad op 18 juni. De negenendertig kinderen (eenentwintig jongens en achttien meisjes) die zich hebben aangemeld komen uit de hele gemeente en zijn leerlingen van negen verschillende basisscholen: Kiemkade, Sancta Maria, Montessori, Lodijke, de Kreek, de Aanloop, de Krabbenkooi, de Springplank en Sint Maarten.
Vijf kandidaat-kinderburgemeesters gingen door naar de volgende ronde. Op vrijdagochtend 28 juni mochten deze kandidaten zich voorstellen aan burgemeester Margo Mulder, wethouder Hans Peter Verroen, raadslid Stefaan Verheugt en lid van de jeugdraad Bryan Wierckx. Na de presentaties die de kandidaten over zichzelf gaven, gingen de juryleden in beraad om een definitieve keuze te maken.
Om half 5 werd Dex van Fessem van IKC Lodijke officieel gepresenteerd als kinderburgemeester. Hij wordt later dit jaar geïnstalleerd en zal burgemeester Mulder tot en met november 2025 gaan helpen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn tijdens feestelijke activiteiten in de gemeente, maar ook doorlopend als vertegenwoordiger van alle kinderen in de gemeente.
Ambtsketen
Tegelijk met de presentatie van de kinderburgemeester werd ook bekend gemaakt dat Ollie Warmoeskerken de winnaar is van de ontwerpwedstrijd voor de kinder-ambtsketen. Van Ollie's ontwerp wordt nu een echte kinderambtsketen gemaakt die straks door de kinderburgemeester gedragen zal worden bij evenementen waarbij hij aanwezig is. De ambtsketen wordt later dit jaar door de Stichting Vrienden van het Markiezenhof geschonken aan het ambt van de kinderburgemeester.