Commodore Richard Laurijssen wordt de nieuwe commandant van Logistiek Centrum Woensdrecht

Foto: Michiel

Vrijdagmiddag werd, in een van de hallen op vliegbasis Woensdrecht, het commando over het Logistiek Centrum Woensdrecht overgedragen aan Commodore Richard Laurijssen.

In het bijzijn van personeel van het Logistiek Centrum en een aantal generaals en andere hoogwaardigheidsbekleders droeg Generaal-majoor Mario Verbeek het commando ceremonieel, door het overhandigen van de vlag, over aan zijn opvolger Commodore Richard Laurijssen. Dit alles onder muzikale begeleiding van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht.

Commando overdracht LCW

Commando overdracht LCW

In zijn speech haalde hij de prestaties van de mensen van het Logistiek Centrum aan, die er voor gezorgd hadden dat er, ondanks de enorme bezuinigingen op de krijgsmacht, toch goed gepresteerd werd en dat de door de bezuiniging ontstane structurele problemen opgelost zijn.

Commando overdracht LCW

Ook noemde hij de samenwerking tussen luchtmacht en bedrijfsleven en overheden, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met Aviolanda en de medefinanciering door zowel EZ als de Provincie Brabant aan de motorenfaciliteit van de F-35.

Het feit dat twee weken geleden bekend werd dat Woensdrecht het Logistieke centrum voor de F-35 in geheel Europa wordt en het vooruitzicht dat er binnenkort gestart wordt met de bouw van een gemeenschappelijke moderne multidisciplinaire Aviolanda-hal bleef ook niet onvermeld.
Als afsluiting wenste hij zijn opvolger veel succes, en ook plezier, als de nieuwe Commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht.

Generaal-majoor Mario Verbeek zal de functie van Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten gaan bekleden.

 

Commando overdracht LCW

Commodore Laurijssen dankte zijn voorganger voor het reeds gedane werk bij het Logistiek Centrum.

Hij benadrukte het belang van het Logistiek Centrum voor de operationele taken van de luchtmacht. Het Logistiek Centrum moet zorgen dat de militaire collega’s die hun leven in de waagschaal stellen, kunnen rekenen op de inzet van het Logistiek Centrum om hun de best mogelijke spullen mee te geven: vliegtuigen, helikopters en andere hoogwaardige apparatuur.

Commando overdracht LCWOm dit te bereiken zijn de mensen die in het werk uiteindelijk moeten doen het fundament.

De Commodore waarschuwde ook voor de dreigingen vanuit cyberspace. De moderne techniek geeft veel mooie en krachtige mogelijkheden, maar ook aan kwaadwillenden.
Hij eindigde zijn speech met “Fasten your seatbelts, we’re ready for take-off!“.

Als afsluiting van de ceremonie werd het Wilhelmus gespeeld. Familie en genodigden werden daarna uitgenodigd voor de receptie.

Commando overdracht LCW

Commando overdracht LCW

Foto’s: Michiel

 

Reacties